Lesson #18

„O, război! Tu fiu al iadului,

Unealta cerurilor îndârjite

(Shakespeare, Henric al VI-lea)

Iar această „urzeală-ngrozitoare”- dorința omului mărunt de a-și etala aroganța de după ușile poleite ale primitivei vanități; demonstrația de putere a unei rațiuni deformate, care a ratat ora de civilizație, dar vrea să ne-o impună pe cea de istorie, la fel de sluțită, nu însă și la fel de măruntă; lupta devastatoare a păduchelui de a ieși în frunte… cu orice preț!

Publicitate

„Note intime”, C.A.Rosetti

 ”Niciodată când am tăcut nu m-am căit” (vol. 1, p. 17)

Așteptând să răsfoiesc și eu ediția a treia a DOOM-ului, în care se anunță introducerea în limba română a 3.600 de cuvinte noi, mă trezesc citind două volume din secolul al XIX-lea, cu mulți termeni uitați și care, cu siguranță, nici în noul dicționar nu se vor regăsi.

De fapt, citesc un colligatum care cuprinde cele două volume din Note intime: 1844-1859. Scrise ḑilnic de C.A.Rosetti, Adnotate şi publicate de Vintilă C. A. Rosetti.- Bucuresci : s.n., 1902 / 1916 (Tipografia Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban).

Primul volum este însoțit și de o scurtă „Precuvintare” în care Vintilă C.A.Rosetti, unul dintre fii lui C.A. Rosetti, explică motivul pentru care a publicat însemnările tatălui lui. Volumul a fost publicat în 1902 și are trei părți: 1844; Paris de la 1846 la 1848; Călătorie din Paris la București. Cel de-al doilea volumul a fost publicat în 1916 și conține însemnările din anii 1848 -1859, distribuite și acestea pe capitole: 1848; În exil; 1849 -1859

Mi-a atras atenția în mod deosebit limbajul textului redactat cu mult înainte de oficializarea alfabetului latin (1860) și a schimbărilor lingvistice de la sfârșitul secolului al XIX-lea și publicat în preajma reformei ortografice din 1904. Nu numai că a transcris textul, dar este posibil ca fiul să fi intervenit și cu mici corecturi sau adaptări. De altfel, chiar ne mărturisește că atunci când un cuvânt nu i s-a părut cuviincios a preferat să-l sară pur și simplu, explicând (sau nu) într-o notă de subsol motivul pentru care a cenzurat textul. Trebuie să spun că sunt destul de multe astfel de cuvinte sărite. Se vede treaba că C.A.Rosetti era cam slobod la gură.

Oricum ar fi, volumele ne oferă o imagine „din interior” a epocii în care limba română oscila între tradiția slavă, curentul latinist și influența franceză. Textul este scris cu literele noastre strămoșești, dar cu ortografia parțial etimologică, specifică vremii. Astfel, am observat o serie de caracteristici firești la momentul respectiv, care deși îngreunează întrucâtva lectura, ne apropie mai mult de spiritul epocii:

 – i semivocalic apare notat cu semnul scurtimii, ĭ: înduplecaĭ, cinaĭ, ómeniĭ

– de asemenea, u-breve se utilizează pentru u semivocalic final: voiŭ, traiŭ, duseiŭ, îngenunchiŭ

– diftongii ea şi oa sunt notați cu é şi ó: séră, românéscă; aprópe, póte

– diftongul ie este redus la e deschis: eri, voescĭ, perde, bae, eșisem

– grupul şti este redat prin sci: Bucuresci, sciŭ

– grafemul / este utilizat pentru sunetul z în termeni precum: ḑilnic, ḑiceam, târḑiu… dar se folosește și z în exemple precum: zestre, zidească…

scrierea cu s în loc de z : frenesia, poesie, crisa, frances

– pentru a reda sunetul ă, folosește deopotrivă ě (mě, sěŭ, stěpâne…) și ă (încălḑit)

– la fel, pentru redarea sunetului asociat se folosește atât î, â, cât și ê (pěmênt, când, îndată, rîd) – după 1904, la recomandarea lui Maiorescu s-a utilizat î, cu excepția termenilor în care era precedat de c și g și în derivatele cuvântului român.

– folosește elidarea prin apostrof (‘mĭ vorbi, mĭ dete povețe, l sărutaĭ)

– utilizează prefixului des- indiferent de sunetul care urmează: desprețuesc, desnădăjduit, deslipesc, desbătut

  există în text și câteva împrumuturi de lux: conquete, embetat, douteuse, coftură, noblement

Pe lângă acestea, textul conține forme ortografice arhaice și cuvinte vechi care au însă un farmec aparte: „prefer să mor de cât să arunc o oră măcar, pentru caprițiŭ, pentru lene, sardanapalism.” (vol. 1,p. 8)

sardanapalism sn [At: I. GOLESCU, C. / E: Sardanapal + -ism] (Liv) Viață desfrânată, destrăbălată (dusă de cineva). (DEX online)

SARDANAPAL, rege legendar al Asiriei, ultimul descendent al Semiramidei, identificat prezumtiv cu Assurbanipal. Înfrânt de mezi și de babiloneeni, asediat la Ninive, s-a sinucis. Reprezintă tipul omului preocupat doar de plăceri; simbol al conducătorului lacom și trândav; Sursă de inspirație pentru Byron. (DEX online)

Am menționat termenul acesta pentru că apare de patru ori în text. Ori era foarte utilizat în epocă, ori Rosetti l-a împrumutat de la Byron, când l-a tradus pe scriitorul englez. Lui probabil i-a plăcut foarte mult, mie îmi este imposibil să-l rețin.

Dar, în general, textul lui Rosetti e plăcut, iar unele pasaje sunt amuzante, cu sau fără voia autorului. Este, așa cum reiese și din titlu, un jurnal intim, pe care autorul l-a ținut ani de zile fără a se gândi că va fi vreodată publicat. Ca orice jurnal, trăirile sunt foarte deschis și firesc exprimate, lipsite de rigiditatea unui text adresat publicului. Nu o dată am avut sentimentul că pătrund, neinvitată, în intimitatea omului Rosetti. De aceea nu pot judeca volumul altfel decât prin prisma informațiilor și a limbajului, a felului de redare a atmosferei și a stilului de viață din epocă. De departe însă, conținutul este străbătut de un patriotism sincer. Poate părea desuet astăzi, dar jurnalul reflectă dorința reală a autorului de a se dedica țării, de a ajunge să însemne ceva pentru ea. Și nu numai că spune asta tot timpul, dar se și manifestă în acest sens, în cel mai altruist și curajos mod.

Însemnările nu au o periodicitate clară, asta pentru că Rosetti scrie în jurnal doar atunci când nu este „fórte obosit și embetat”. (vol. 1, p. 21). În plus, „O inimă fără amor și un om închis între patru ziduri, cu 8 gramatici, nu póte da nici un sunet. Prin urmare n’am ce scri” (vol. 1, p. 69). În volumul al doilea, scrie din ce în ce mai rar, astfel încât ajunge să facă chiar și numai o singură însemnare pe an.

Notele sunt, în general, scurte și cuprind înșiruirea faptelor din ziua respectivă, persoanele cu care s-a văzut, la care adaugă câteva gânduri. Totuși, sunt și însemnări mai elaborate, în care tânărul Rosetti filosofează pe temele lui preferate: femeile și amorul. Și Patria, întotdeauna cu P mare. E un observator sensibil, o persoană generoasă, jucător de Whist, cititor pasionat, un bărbat care apreciază calitățile pe care le vede la alții și care detestă răutățile, lipsa de onoare și superficialitatea celor pe care îi întâlnește. E un om corect și cel mai mare critic al lui însuși. Îl invocă pe Dumnezeu atunci când se căiește și dă dovadă de profunde cunoștințe religioase.

Ceea ce mă intrigă însă este diferența dintre imaginea publică și cea interioară a omului Rosetti. Imaginea pe care o aveam despre el înainte de a-i citi acest jurnal era mai degrabă aceea a unei persoane austere, rigide. Întocmai cum apare în fotografii și desigur, influențată de portretul făcut de Eminescu (răutăcios!) în Scrisoarea a III-a. Din notițe descopăr însă un Rosetti pătimaș. Pătimaș atât în dragostea față de țară, cât și în relațiile romantice. Descopăr un om inteligent, cultivat și totodată sentimental, sensibil, înclinat spre excese și cu un simț al umorului desăvârșit. Ce combinație interesantă! De altfel, celebrul C. A. Rosetti era un mare admirator al femeilor. Femeile sunt foarte prezente în însemnările lui de dinainte de căsătorie, deși  nu menționează niciodată vreun nume, ci cel mult inițiala. Este discret, generos, politicos. Dar cam prăpăstios! Cu siguranță, nu era un om plictisitor!

E conștient de condiția femeilor din epoca lui, de aceea are un soi de mustrare de conștiință după ce mai face câte o „victimă”: „încă o ființă omorîtă moralicește, mórtea cea mai crudă” (vol. 1, p. 9). Pe lângă exersarea calităților sale de cuceritor, Rosetti ne mărturisește că s-a apucat și de muncă: scrie scrisori și face vizite de dimineața până seara! De fapt, acest stil de viață era tipic moșierilor și, în general, trebuie pus în contextul vremii. Altfel, ar părea ridicol.

Fac un calcul și constat că C.A. Rosetti avea 28 de ani când și-a început jurnalul, pe 9 octombrie 1844. Face însă câteva trimiteri înapoi, ceea ce ar putea însemna că au mai existat note înaintea acestei date.

Deși nu face decât vagi referiri, știm că după absolvire, C.A Rosetti și-a făcut serviciul militar, iar pe la 16-17 ani a devenit sublocotenent de cavalerie. Datorită poziției sociale a ajuns adjutant al lui Alexandru Ghica Vodă, dar lipsa de disciplină și o năzbâtie tinerească, amuzantă de altfel, a făcut să fie numit polițist la Pitești (această numire face parte din pedeapsă, desigur!). Tot ca pedeapsă a fost tuns. Spectacolul oferit piteștenilor odată ajuns acolo trebuie spus: a pus un frizer să-i tundă, întocmai cum fusese el, pe toți preoții care treceau prin piață. Era un om extravagant, un actor neîmplinit care nu și-a manifestat talentul în acest mod. In notele lui intime am întrezărit pasiunea pentru teatralitate, înclinația spre dramatism. Peste ani va deveni chiar directorul Teatrului Național.

Răzvrătitul musiu Berlicoco (cum i se spunea în adolescență) fusese, așadar, un tânăr destul de rebel, schimbase câteva slujbe, dar acum era procuror la Tribunalul Civil din București. Tocmai se întorsese din Franța, țara – mentor pentru românașii noștri, unde cunoscuse mai mulți tineri cu idei revoluționare și fusese inițiat în masonerie.

Primele note intime au fost redactate la Pitești. Pe 18 octombrie, oripilat de felul decadent în care își petrec zilele boierii din Muntenia și de felul nonșalant în care femeile încalcă porunca a șaptea (!), Rosetti pleacă la București. Când vine însă vorba despre propriile păcate se arată foarte îngăduitor: „Voesc să fiu cinstit, dar care pravilă mě face de a fi cinstit și cu femeile?” (p. 8)

Sunt copleșită de remarcabilele personaje cu care se vizitează: Ghica, Constantin Bosianu, Nicolae Bălcescu, Alexandru Rosetti, Jules Michelet („de nu voi muri, am să-l ajung”), Hurmuzachi, Melinescu, Negulici (care tot are probleme cu justiția), Cretzeanu, Oteteleșanu, Golescu (Golescu cel alb = Alexandru C. Golescu; Golescu negru = A.G. Golescu), Andronescu, Alexandri (V. Alecsandri), Filipescu, Obedeanu, Vilara, Krețulescu, pictorul Rosenthal (unul dintre cei mai buni prieteni care, din păcate, s-a sinucis în închisoare, în 1851, unde fusese arestat pentru niște documente unioniste pe care le avea chiar de la Rosetti), Elena Lahovari, Elena Cantacuzino, Bolintineanu, Ion Brătianu (Brătianu cel mic, Beppo – „istoria revoluțieĭ de la 1848 îțĭ va spune cine a fost omul acesta: eu îțĭ spun numai că, până în acest moment, este un om în tóte sublim și vrednic da fi român” )… Un manual de istorie!

Printre escapadele amoroase și scurtele drumuri la tribunal, începe chinul: se apucă „a lucra latinesce”. Are și o strategie: „Să mě silesc să mě scol de diminéță și să încep a lucra cu dinadinsul, în acéstă mare și grea întreprindere” (vol. 1, p. 13).  Aceasta ar trebui să-l ajute să-și îndeplinească idealurile mărețe: „de voiŭ trăi și de voiŭ putea să mě scap de gramaticĭ, lucrurĭ carĭ sunt amândoě fórte douteuses, atunci voiŭ spune omenirei lucrurĭ ce vor fi prea frumóse pentru un om.” (vol. 1, p.40). Când lucrează este foarte mulțumit, iar când nu face nimic din ce și-a propus în ziua respectivă… ei bine, are și pentru asta o filosofie proprie: „ḑiua de eri […] s’a strecurat și ea ca cele-l’alt, fără nici un câștig. Mulțumită cerului că cel puțin este și fără nici o pagubă.” (vol. 1, p. 17). Un lucru însă e clar: „La mine mediocritate nu póte fi, trebue saŭ să nu perd o secundă din ḑi, saŭ să o perd tótă.” (vol. 1, p. 97). Unele pasaje parcă sunt din Caragiale!

Ceea ce îl preocupa atât de mult era latina, gramatica latină. Observ o anumită rigoare în tot ceea ce face. Consideră că, pentru a obține rezultate, totul trebuie făcute precum în medicină, temeinic și fără abateri. Este dornic de cunoaștere și ar vrea să învețe cât mai multe, se compară neîncetat cu cei din jurul său și se străduiește să-i depășească.

Printre rânduri aflu cât de nemilos ataca tuberculoza și cum piereau fără vreo șansă sau vreun tratament cei atinși de boală. Moartea era mereu prezentă și dureroasă. Doar era privită altfel… cu mai multă resemnare, poate. Pe 7 decembrie 1844, mama lui s-a îmbolnăvit: „o dóre la inimă, mi-e témă că este cangrenă, saŭ alt semn al morței.” (vol. 1, p. 31), iar pe 13 decembrie a murit. A îngropat-o la Mânăstirea Pasărea, alături de ceilalți membri ai familiei. Își iubea mama și îi înțelegem disperarea, teama, durerea sinceră. O perioadă nu a mai scris nimic în jurnal, apoi a datat notele după numărul zilelor trecute de la moartea mamei. (323 ḑile de la mórtea mamei 1/13 Martie 1845 sau 342 Nov. 20. Dec.2). Se prăpădise și tatăl lui, iar singurul lui frate, Dumitru, murise cu trei ani în urma din cauza unei boli misterioase, după ce nu i-a fost permis să se căsătorească cu femeia pe care o iubea.

Mult timp este foarte deprimat și se plânge de lipsa somnului, dar își dă seama că insomnia lui nu are vreo cauză organică, ci e provocată de „pendula ce am cumpărat’o ca să mă deștepte diminéța, care nu numai diminéța ci tótă nóptea sunând césurile, mě deștepta.” (vol. 1, p. 36). Simpaticul, domn’ Rosetti! 🙂

Caut mici referiri la viața cotidiană de la mijlocului secolului și sunt surprinsă de felul în care vorbește despre Crăciun, menționează că sărbătoarea nașterii Domnului e un bun prilej de veselie și serbări „pentru că scăpăm de post” (vol. 1, p.66) și pentru că încep balurile mascate. Un pic altfel! Face scurte referiri la inundațiile din primăvara lui 1848, despre o eclipsă de lună, despre ulițele întortocheate din mahalalele Bucureștiului, despre lipsa mijloacelor de transport care să facă legătura cu străinătatea…

Aflăm, de asemenea, despre evenimente mai mult sau mai puțin importante, dar tratate cu discreție de istorie: ritualul de primire în loja masonică a unor nume celebre din epocă, legămintele pentru patrie făcute prin schimbul de inele… Are un respect deosebit pentru limba română. Mi-a atras atenția o remarcă pe care a făcut-o la adresa unui domn pe care l-a întâlnit în străinătate: „un transilvănean purist de limbă ca toți transilvănenii” (vol. 1, p. 144). Probabil se referă la curentul latinist pornit de la Școala Ardeleană, dar am găsit și o explicație mai veche a termenului:

*puríst, -ă s. (d. pur; fr. puriste). Gram. Acela care, vorbind orĭ scriind, întrebuințează o limbă foarte curată (fără barbarizme) și une-orĭ chear se ferește de cuvinte care nu maĭ pot fi considerate ca străine, și nicĭ n’are cuvinte naționale p. a le înlocui, căzînd așa în exces. (Dex online)

După moartea mamei s-a întors la Paris. Tot amintește că se îndreaptă spre sau că e condus la „drumul de fier”! Mă întreb dacă la jumătatea secolului al XIX-lea exista noțiunea de „gară”.

În sfârșit, la un moment dat hotărăște că e un mare poet. „După multe cercetărĭ, m’am asigurat în sfârșit că sunt și încă că sunt un mare poet.” (vol. 1, p. 65). Nu avea importanță ce credeau ceilalți, atâta timp cât el știa asta despre el. De altfel, nici nu considera această calitate ar fiind meritul lui, ci al părinților lui care l-au făcut așa. „fiind-că nu m’am făcut eŭ” (vol. 1, p. 65).  Îmi place omul!

Desigur, mă bucur de umorul spontan. Are însă și umor cât se poate de voit. De regulă, când primești aprecieri, te bucuri, te simți măgulit… parcă respiri aerul altcuiva în ziua aceea. Îți lași, pentru o clipă, orgoliul să se alinte. În schimb, când tot mai multă lume își exprimă stima și admirația pentru el sau pentru ceea ce face, pe omul nostru în străfulgeră un singur gând: anul ăsta va muri! De parcă ar fi urmat școala fataliștilor! „De aceia, fiind-că stima am început s’o dobândesc și pe fie-care ḑi capět lumini de cum să mě port și învěțătură mai multă, de aceia ḑic că voiŭ muri pentru ca să nu pótă biata Românie să aibă un om cu capacitate și cu mijlóce, carele să nu trăiască de cât pentru binele ei.” (vol. 1, p. 104).

Pe 8/20 noiembrie 1845  (notează datele ambelor calendare deoarece „în tóte e înapoi Românul. – În tóte până chiar și în dată”) apare prima însemnare despre Granta, cea care avea să-i devină soție. Despre ea vom afla din ce în ce mai des în notițele următoare. Se plânge de neputința de a o lua de soție din cauza problemelor financiare, a datoriilor patriotice și a nevoilor sale de studiu. De anul nou și-a pus însă dorința de a se căsători cu ea. Și s-a îndeplinit în 1847, cu un an înainte de Revoluţia de la 1848! Granta era de fapt Mary Grant, o irlandeză venită cu fratele ei la București. După căsătorie a devenit Maria Rosetti, cea al cărei chip a devenit simbolul Revoluţiei de la 1848, al luptei pentru libertate şi egalitate. Figura ei a fost cea aleasă de pictorul Rosenthal pentru tabloul „România Revoluţionară”, pictat în 1850. Și încă ceva, după denumirea companiei fratelui Mariei Rosetti, zona în care era localizată fabrica este numită și astăzi Regie, iar tot în onoarea lui Effingham Grant, podul de la Giulești, construit pe unul dintre terenurile lui și la a cărui ridicare a participat și unul dintre fii lui, se numește podul Grant.

După căsătorie, tonul din jurnal se schimbă. Și viața lui Rosetti se schimbă. Până și din nume își taie un „s” în semn de protest față de acuzația cum că ar face numele de râs apucându-se de negustorie. De fapt, păcatul pentru care era acuzat era acela că își deschisese, împreună cu economistul austriac Erik Winterhalder şi cu britanicul Effingham Grant, cumnatul său, o librărie pe podul Mogoșoaiei, la nr. 18. De asemenea, cumpărase tipografia „Asociaţiunii literare a României”, cea care găzduia întrunirile societății secrete Frăţia. Mai târziu, în 1856, a deschis un club de lectură și o bibliotecă de împrumut și și-a extins afacerile în domeniul comerțului. „Adunarea cititóre” se ținea  adesea în locuința lui de la Izvor, pe malul Dâmboviței,  și era frecventată de cele mai celebre nume ale epocii, femei și bărbați. Chiar și Bălcescu a participat de câteva ori.

După ce s-a căsătorit, din text au dispărut și exaltările amoroase și apar în schimb mărturisiri despre viața alături de soția lui, problemele casnice… „Ah! căsătoria are și ea bunurile ei, dar relele! mai cu seamă, pentru oameni de caracterul meu, sunt foarte mari!” (vol. II, p. 75). Dispare și umorul! Frica de moarte însă rămâne și chiar se intensifică! (Dacă ar fi știut el că va trăi încă aproape 37 de ani după revoluție…!) De asemenea, referirile la acțiunile în sprijinul idealurilor pașoptiste sunt din ce în ce mai prezente. Pentru zilele pe care le petrecea nefăcând ceva concret pentru țara lui își încheia notița din jurnal cu expresia „Sărmana Românie!”

Fără îndoială, a fost un patriot desăvârșit. M-a impresionat dorința lui permanentă de a face ceva pentru țară. Nu și-a propus ceva anume, pur și simplu știa că își va dedica viața și va lupta pentru unire, pentru idealurile pașoptiste, dar o face în stilul lui dramatic, spectaculos, evidențiind rolul lui mesianic în viitorul României. Curios, are idei care îmi par mai degrabă socialiste: „Neegalitatea acésta, mě omóră. Când mě věd pe mine în casă, și afară pe sluga mea tremurând, mě întreb pentru ce? Pentru că pe mine m’a născut Alexandru și pe el Stan. Și eŭ pot fi un ticălos, și el un geniu.” (vol. 1, p. 92). De altfel, în exil s-a apucat chiar să studieze socialismul.

Deja din primăvara lui 1848 simte „o desamorțire”, dar Rosetti e tot nemulțumit de încetineala cu care se desfășoară evenimentele din țară. Chiar în preajma izbucnirii Revoluției, pe 6/18 iunie, s-a născut primul lui copil, fetița pe care a botezat-o chiar Libertate-Sofia (Liberty sau Liby; dintr-o notă de subsol aflu că peste ani o va chema doamna Korné). Pe 28 ianuarie 1850 s-a născut primul băiat, Mircea, iar pe 17 mai 1851 s-a născut Ion-Tudor, fiul lui Rosetti care nu a trăit decât câteva luni. Vintilă Juliu Ștefan s-a născut în ianuarie 1853, iar cel de-al cincilea copil, Horia, s-a născut în iunie 1855. Ultimele două însemnări din jurnal sunt făcute cu ocazia nașterii ficei lui, Elena-Maria, în octombrie 1857 și a fiului lui, Anton, în 1859. Dacă a mai avut și alți copii, nu mai menționează.

Despre principiile de educație pentru copiii lui nu ne spune decât că, deși e mâhnit deoarece copiii nu cunosc limba română, speră că dacă ei vor vorbi limba franceză vor ajunge să și gândească precum francezii.

Se înconjoară de oameni care îmbrățișează aceleași idealuri (Bălcescu, Brătienii, frații Golești, Ghica), se ocupă de strângerea banilor necesari pentru declanșarea evenimentelor care să aducă libertatea românilor și îi susține material pe toți care veneau la Paris (îi numea familia lui). Aflăm despre primele adunări ale tinerilor români din Paris, despre demersurile făcute pentru înființarea Societății Românești din Paris și despre mândria cu care a ocupat diferite poziții în cadrul societății, deși consideră că pentru el orice funcție ”este o belea”.

Din păcate, însemnările din jurnal se opresc chiar înainte de revoluție, iar următoarele note sunt scrise din exil, de la Paris. Autorul ține să ne facă o scurtă prezentare a evenimentelor care s-au derulat între timp, „în anul cel mai bogat de întîmplări și emoțiĭ. Am fost tată și am avut luptele revoluției, luptele în guvern, căderea nóstră, arestarea, voiagiul și în sfîrșit scăparea.” (vol. 2, p. 21)

Volumul biografic „C.A. Rosetti”, alcătuit de C. Borănescu-Lahovary, publicat pe la 1946-1947, la editura Cartea Românească, descrie aventura acestei „scăpări”. Dacă nu este vorba despre o exagerare romanțată, atunci un rol important l-a avut Maria Rosetti, care a urmat convoiul arestaților, pe jos și cu fetița în brațe. Alături de ea s-a aflat permanent pictorul Rosenthal. Și nu numai că i-au însoțit de revoluționarii escortați de o trupă turcească, dar i-au îmbărbătat și au făcut permanent planuri de evadare. Prima încercare, cea de la Orșova, a eșuat. Dar au reușit să fugă de escorta turcească în satul românesc Sfenița (Svinița), situat atunci în Imperiul austro-ungar. Evadații s-au descurcat apoi pe cont propriu, au rătăcit dezorientați și înfometați, s-au ascuns precum fugarii până s-au regăsit în Franța. Nu prea am înțeles care era destinația convoiului și ce se așteptau turcii să facă cu deținuții odată ajunși pe teritoriul imperiului, din moment ce ei nu mai aveau nicio autoritate acolo.

Chiar dacă este profund dezamăgit de eșecul demersurilor revoluționare, Rosetti și toți ceilalți pașoptiști, valahi și moldoveni, aflați la Paris (Nicolae Bălcescu, frații Golesci, Brătianu, Negri, Cogălniceanu, Crețulescu, Costa-Foru, Timoleon Paleologu, Epureanu, Casimir, Melinescu, Alexandri, Eliad, Tell, Cesar Boliak, Nicolae Ionescu, Alexandru (?)) se regrupează și continuă să susțină cauza și idealurile revoluției, însă „cu patimi, cu egoism și fără amor” (vol. 2, p. 33), cum notează cu amărăciune. Îi bănuiește pe unii dintre prietenii lui de lipsă de patriotism real, îi consideră mai degrabă interesați în a se face remarcați. El speră, cu tot pesimismul care îl caracterizează, că lucrurile se vor schimba, că va mai avea loc o revoluție și că țara lui va reuși să devină o țară liberă. E atent la „fierberea” care a cuprins Europa și e convins că în curând va învia și România (așadar, povestea e veche).

În Paris, familia Rosetti a trăit modest. De altfel, din notițe reies numeroasele mutări în locuințe din ce în ce mai ieftine, chiar și din afara Parisului. Nu menționează nicăieri că ar fi avut vreo ocupație din care să câștige pentru a se întreține, dar iarăși mă gândesc că aceasta nu era o practică obișnuită pentru clasa din care făcea parte. Mă rog, nici nu cred că i-a trecut prin cap că ar putea să-și ia o slujbă… cu tot socialismul pe care se lauda că îl studiază. Cu singuranță, singurele surse de venituri sunt afacerile pe care le-a lăsat în țară și de care se ocupau partenerii lui.

În țară înființase ziarul „Pruncul român”, care a devenit „Românul”, alături de multe alte gazete care au fost suprimate rând pe rând. A înființat cel puțin un ziar și la Paris, împreună cu Ion Brătianu și cu Cezar Bolliac, pentru a prezenta situația din țară și pentru a militat pentru unire.

 „Sěrmana Românie, mult bine îi voiŭ face eŭ, de voiŭ trěi și voi putea învěța” (vol. 1, p. 96)

A fost de o modestie incredibilă, și asta îl face cu atât mai nobil. A fost un ziarist desăvârșit, primar al capitalei, ministru, politician care a făcut ca lucrurile să se miște. A fost un om admirabil! „În iubire, câinele este domnul omului, el ‘mi arată micșorarea și egoismul meu, sau al nostru.” (vol. 2, p. 81)

Adesea menționează unde și cu cine „dejunează” sau „prânzește”, dar niciodată nu spune ce feluri de mâncare se găteau pe vremea aceea. Într-o carte de bucate scrisă de Kogălniceanu și Negruzzi, apropiați ai lui Rosetti, sunt tot felul de rețete. E o provocare să le reproducem astăzi, o dată pentru că sunt destul de simplist explicate și apoi… orice ficat modern ar protesta! De exemplu, pentru un cozonac se foloseau zeci de ouă!!! Oricum, Rosetti nu ne spune decât despre ceașca de cafea pe care „o lua” când medita sau îți făcea planuri.

Atunci, cafea să fie! Și un film despre un Rosetti mai de acum!

Povesti cu blazon – Petre Rosetti (integral)

Pravilele carantinești

„Nemo censetur ignorare legem”
20200424_100438Oricât de nouă pare această situație pentru noi, carantina nu era tocmai necunoscută țărilor române. În volumul „Acum o sută de ani – 1835” de C. Gane, publicat în 1935, la editura revistei Libertatea din București, am  găsit o mențiune despre „Măsurile Obștești pentru Slujba Carantinelor” și modul în care acestea se aplicau celor care intrau în țară. Autorul ne povestește, în dulcele grai al începutului de secol XX, o întâmplare petrecută în toamna anului 1835:
<<Nemo censetur ignorare legem.
Iată un principiu de Drept pe care Vodă Alexandru Ghica, om învățat, pare a-l fi cunoscut.
Toamna trecută se întâmplase un bucluc în ținutul Romanațului. Dumitru al Stoianei logofetesei din satul Ciulei călcase „pravilele carantinești prin tainica trecere peste Dunăre în Turcia, fără a face legiuitul termen al carantinei”.
Cu un an în urmă, Domnitorii ei înseși, Ghica și Sturdza, făcuseră această plictisitoare carantină, când se întorseseră de la Constantinopol cu beratul lor voevodal. Și iată că un Dumitru al Stoianei găsise cu cale să-și vadă de treburi în Bulgaria și apoi să se întoarcă liniștit acasă, fără să se stingherească de carantina domnească. Ocârmuirea, în urma unui denunț al vreunui prieten, puse mâna pe el și-l trimise în judecata Divanului. Dar acesta, Înaltul Divan din București, hotărî că potrivit art. 32 din Măsurile Obștești pentru Slujba Carantinelor, Dumitru al Stoianei nu era vinovat, de oarece numitul articol glăsuia că „locuitorii țărani ce încă nu cunosc pravilele carantinești, dovedindu-se călcători, vor fi trimiși ocârmuitorului județului, căruia să se dea chezășie că nu vor mai face asemenea fapte.„>> (pp. 145-146)

Lesson #15

Când se războieşte cu noroiul, zăpada este cea care se topeşte” (Martha Bibescu)

20200401_094352 - Copy

Rătăcim în războaie iraționale, fără o miză, fără un scop care să justifice pângărirea interioară și pârjolul din jurul nostru. Din ceea ce un om inteligent face o competiție, un om slab iscă un război „care pe care”. Incapabili să ne controlăm banala ură de care suntem conduși, ne explicăm atacurile ca fiind porniri profetice…. ne erijăm în salvatorii unei cauze imaginare.

Numim frustrările noastre curaj și ne luăm superioritatea ca argument în lupta cu un inamic plăsmuit din propriile aversiuni. Cel mai adesea, disprețul este motivul care declanșează în noi dorința de a arunca mănușa.  Ironic, sfârșim contaminați tocmai de obiectul disprețului nostru. Împrumutăm de la adversar josnicia, justificând că trebuie să îl învingem cu armele lui. Ne lepădăm de educație și de maniere. Ne pierdem noblețea și onoarea. Nu ne declarăm satisfăcuți decât atunci când ținta furiei noastre este una cu pământul, iar noi, superiori, îi servim umilința ultimă. Dar adevăratul învins nu e cel împotriva căruia ne-am îndreptat. Noi am devenit el. Războiul ne-a transformat într-o altă versiune a celui pe care-l urâm, la care a adăugat aroganța învingătorului. Și ca în orice război, există victime colaterale, cele pe care le distrugem în drumul spre orgolioasa noastră izbândă.

La final, privind în jur, avem cu cine împărți bucuria victoriei?

Lesson #14

“Who I Am Defines What I Create, And What I Create Is The Definition Of Who I Am”  (David Kracov)

aIMG_3061

Indiferent dacă suntem artiști sau filosofi part-time, părinții sau copiii cuiva, prieteni sau necunoscuți suntem doar ceea ce facem, iar ceea ce facem ne definește. Oare cum arătăm prin ochii lipsiți de subiectivism ai celorlalți? Ce va conta mai mult atunci când vom rămâne numai chipuri fără umbre în amintirile cuiva? Aducem noi puțin frumos sau căldură în jurul nostru și în noi? Suntem noi stropul de umor sau de înțelepciune care înseninează o zi mohorâtă? Am reușit noi să găsim formula alchimică prin care să ne transformăm în versiunea noastră fenomenală? Suntem fericiți cu noi înșine? Cum ar desena copilul care am fost, omul mare de acum? Și dacă un artist ne-ar dedica o operă, ce cuvânt din dicționar ar purta aceasta?

inima

Lesson #13

Un gand„Într-o viață excepțională,
Le făceai în felul tău pe toate
Și-a venit târâș la tine moartea,
Contrapunctul de banalitate.”

(Adrian Păunescu)

Plecările definitive sunt demonstrații de simplitate, de liniște și de singurătate. Zbuciumul și teama în care te-ai risipit, se pierd, învingătoare, odată cu ultima respirație. Devii doar gândul altcuiva, imaginea în sepia a unei întâmplări.

„Lasă-te în voia fanteziei”

„Lasă-ți imaginația să-ți depășească înțelegerea

20190812_103507

“Magnifică și fascinantă” – așa este descrisă, în două cuvinte, cartea lui Walter Isaacson apărută în 2018 la editura Publica. Este vorba despre o lucrare biografică amplă în care autorul ne arată “cum geniul lui Leonardo s-a bazat pe deprinderi pe care le putem îmbunătății în noi înșine, precum curiozitatea pătimașă, observația atentă și o imaginație atât de jucăușă încât cocheta cu fantezia” (clapa anterioară). Remarc profesionalismul desăvârșit în realizarea lucrării atât în ceea ce privește informațiile conținute și modul de prezentare al acestora, cât și din punct de vedere al conceptului. 33 de capitole și o coda (în care este descrisă limba unei ciocănitori), o listă a personajelor din carte, un timeline ilustrat al celor mai importante momente din viața lui Leonardo, o listă a codexurilor cu scurte explicații – în total 610 pagini cu text și imagini despre unul dintre cei mai fascinanți pământeni (dacă pământean o fi fost!).

Nu-mi propun să fac o recenzie a cărții, ci un sumar al vieții lui Leonardo da Vinci (fiind o fire descriptivă, termenul “sumar” s-ar putea să aibă o altă semnificație pentru mine). Am citit-o cu mult interes și mi-am luat notițe, dar pentru că aproape nu-mi mai recunosc scrisul, prefer să le păstrez și aici.

Autorul face o prezentare cronologică a evenimentelor din viața artistului, structurează informațiile pentru a prezenta diverse ipostaze și aspecte ale vieții și activității lui Leonardo. Primul capitol se referă la copilăria marelui artist italian.  “1452: Mi s-a născut un nepot, fiul lui Ser Piero, fiul meu, la 15 aprilie, într-o sâmbătă, la ora a treia din noapte (aproximativ ora 10 seara). Poartă numele de Leonardo.” (pag. 9), este notița scrisă cu meticulozitatea notarului și cu bucuria bunicului, o însemnare sumară care marchează venirea pe lume a celui care, cu o nesfârșită curiozitate și creativitate a depășit conveniențe și a schimbat mentalități: Leonardo da Vinci.

Autorul începe prin a ne aminti că Leonardo era copilul nelegitim al lui Ser Piero și că acesta și-a împărțit copilăria între cele două familii: cea a mamei sale, Caterina Lippi (care s-a căsătorit la scurt timp și a mai avut încă cinci copii) și cea a tatălui său, Ser Piero. Până la împlinirea vârstei de 24 de ani, Leonardo a fost singurul copil al lui Ser Piero care, după trei căsătorii, a avut încă unsprezece copii. Relația dintre Leonardo și tatăl natural a fost una destul de apropiată, în ciuda faptului că nu a fost niciodată recunoscut legal de acesta. Isaacson justifică de ce acest fapt nu a constituit un dezavantaj pentru Leonardo. Chiar artistul recunoștea că fiind copil ilegitim nu a fost nevoit să accepte gândirea tradiționalistă a „școlilor latinești”  și nici să-și urmeze tatăl în profesia de notar, așa cum se obișnuia. A urmat ceea ce Leonardo numea „școala abacului”, o școală elementară care se axa pe dezvoltarea deprinderilor matematice. Oricum, Leonardo a fost în general un autodidact, un adevărat “discipol al experienței și al experimentului” (pag. 36). A abordat un sistem de studiu propriu de înțelegere a naturii, bazat pe anticipație, pe curiozitate și pe un extraordinar simț al observației.

Înțeleg că tatăl său a intuit de foarte devreme talentul viitorului artist, așa că l-a dus pe micuțul Leonardo ca ucenic în atelierul artistului Andrea del Verrocchio. Aici a învățat frumusețea geometriei, a studiat armonia proporțiilor și a înțeles importanța matematicii în artă. Se speculează, nu fără temei, că Leonardo, un tânăr cu “o  înfățișare strălucit de frumoasă care însenina orice suflet, oricât de mohorât ar fi fost acesta” (pag. 54), a fost modelul după care Verrochino l-a sculptat pe David. Cu siguranță, Leonardo era o prezență care nu putea trece neobservată, conform descrierilor prezentate în lucrarea lui Isaacson. S-a remarcat în societate și pentru trăsăturile fizice armonioase, pentru corpul atletic și pentru eleganța desăvârșită. Purta haine colorate în nuanțe trandafirii și purpurii, din materiale prețioase cu ornamente strălucitoare. Fiind un mare iubitor de animale, refuza să poarte haine din piele sau din blană naturală și era vegetarian. Era un împătimit al modei și al eleganței, un pasionat care, de-a lungul timpului, atât la Florența, cât mai ales după ce s-a mutat la Milano, a petrecut mult timp inventând costume și decoruri de teatru.

Aflu care este și cel mai timpuriu desen al lui Leonardo, care se pare că datează din vara lui 1473, pe când artistul avea 21 de ani. În timp ce își nota impresii despre viața liniștită din satul Vinci, cu ocazia unei scurte vizite în satul natal,  pe spatele pagini a schițat o panoramă în creion cu dealurile stâncoase și valea înverzită a râului Arno. Lângă desen Leonardo a adăugat : “ziua Madonei Zăpezilor, 5 august 1473”.

Pe parcursul colaborării p cu Verrocchio, Leonardo a primit câteva comenzi speciale printre care “Sfântul Ieronim” și “Adorația magilor”, lucrări pe care nu le-a terminat niciodată, cel mai probabil motivul fiind perfecționismul care îl caracteriza: vedea greșeli acolo unde ceilalți considerau adevărate minuni.

În 1482, anul în care împlinea 30 de ani, Leonardo da Vinci s-a mutat la Milano, unde a rămas 17 ani.  M-am amuzat când am citit scrisoarea prezentată ducelui Sforza, un adevărat CV în care Leonardo, conștient de calitățile lui,  se prezintă într-un mod oricum numai modest nu. Până la urma s-a mulțumit cu sarcina de a construi decoruri spectaculoase, costume, mașini ingenioase menite să încânte spectatorii. A schițat instrumente noi, deopotrivă inovative și fanteziste, iar cel mai complex dintre acestea a fost viola organistă, o încrucișare între vioară și orgă. Mai târziu, Leonardo a descoperit modalități de a controla vibrațiile, înălțimea și tonurile produse de clopote și de tobe, iar preocupările sale au stat la baza cercetărilor ulterioare din domeniul percuției și al explorării analogiei dintre undele sonore și valuri.

Se considera un om fără carte, dar a prețuit instrucția și s-a concentrat pe propria educație. A învățat singur latina și a studiat toate tratatele utile în munca sa. Toate însă le-a completat cu experimente proprii. Autorul ne descrie cum a început să-și alcătuiască colecția de cărți, care creștea de la un an la altul dată fiind apariția tiparului și dezvoltarea unor centre industriale tipografice. Exploata, de asemenea, toate cunoștințele celor pe care îi întâlnea, întrebându-i constant despre tehnicile pe care le foloseau în activitățile lor. Cerceta faptele și, pe baza lor, determina tiparele și forțele naturale care făceau ca lucrurile să funcționeze. Era un om înaintea vremurilor sale care prefera să testeze și nu să repete necondiționat înțelepciunea textelor clasice. O frază care se repetă aproape obsedant în caietele sale este “asta trebuie dovedită prin experiment”. Pe lângă talentul de a discerne tipare, Leonardo și-a rafinat două trăsături care au venit în sprijinul preocupărilor sale științifice: curiozitatea infinită și observația pătrunzătoare.

Leonardo a observat că matematica este limbajul prin care natura obișnuia să-și scrie legile.  A învățat matematica de la Luca Pacioli, căruia i-a întors favoarea desenând un set de ilustrați matematice pentru cartea pe care o scria Pacioli, De divina proportione.

Obișnuia să facă schițe și de a-și nota lucruri diverse alături de studii complexe pe foi sau carnețele. Fiind stângaci, Leonardo scria invers fiecare literă și înșira rândurile de la dreapta la stânga, astfel că notițele sale nu pot fi citite decât cu ajutorul unei oglinzi. Deși acest fapt a stârnit numeroase ipoteze și controverse, explicația dată de Isaacson este foarte simplă: a scris în felul acesta pentru a nu întinde cu palma semnele trasate cu cerneală și pentru a nu păta foia cu cerneală. Practica nu era una complet neobișnuită în epoca, apăruse chiar o carte de caligrafie în care era descrisă cea mai bună metodă de a face lettera mancina sau scrierea în oglindă.

Dacă la început își făcea însemnările pe foi volante, mai târziu notițele au fost prinse în mici volume de mărimea unei cărți de buzunar pe care și le lega de brâu și pe care le lua cu el pretutindeni. Pentru că hârtia de calitate era scumpă, Leonardo a încercat să folosească fiecare colțișor al ei, înghesuind notițele și amestecând însemnări din diferite domenii.  Farmecul caietelor lui Leonardo constă tocmai în amalgamul de „gânduri trecătoare, idei neterminate, schițe neșlefuite și ciorne de tratate. Și că redă salturile imaginației lui Leonardo, în care genialitatea a fost adesea eliberată de rigurozitate sau de disciplină” (pag. 130). Aflu că totalitatea carnetelor păstrate până astăzi cuprind peste 7200 de pagini și că sunt considerate “cel mai uluitor testament despre puterea de observație și imaginația umană care a fost vreodată așternut pe hârtie” (pag. 128). Tot autorul ne descrie și procesul prin care s-au format celebrele codexuri, 25 la număr în acest moment.

Autorul ne introduce și în intimitatea lui Leonardo, păstrând tonul biografului neutru care redă aspectele personale fără a-și manifesta nicio clipă propriile opinii. Oricum nu a abordat o atitudine critică nicăieri pe parcursul lucrării, iar atunci când nu a găsit o explicație documentată pentru vreo situație mai mult sau mai puțin controversată a prezentat diverse teorii lansate de-a lungul timpului. Faptul că Leonardo nu a fost niciodată căsătorit este un lucru binecunoscut, dar m-a surprins că nu există nici măcar o mărturie despre vreo eventuală idilă cu o femeie. … și totuși a pictat cel mai enigmatic zâmbet al unei femei.  În schimb, Leonardo a trăit permanent în preajma artiștilor mai tineri față de care își manifesta adesea simpatia. Astfel, pe 2 iulie 1490, Leonardo l-a primit la el pe Gian Giacomo Caprotti, un băiat de 10 ani, rebel și indisciplinat pe care artistul în striga Salai (drăcușorul) și pe care l-a caracterizat ca fiind “hoț, mincinos, îndărătnic, lacom”. L-a numit “discipolul meu” și i-a fost asistent, secretar particular și companion. În lucrările din acea perioadă ghicim adesea chipul lui Salai în lucrările lui Leonardo, precum în desenul tulburător cu două figuri care simbolizează “Plăcerea și Durerea”, explicată în amănunt de autor.

Mai apoi, în 1507, Leonardo a devenit tutore legal al tânărului Francesco Melzi, fiul unui nobil din Milano.  Melzi l-a însoțit în Franța, i-a rămas alături până la moarte și i-a fost un tovarăș loial și atent căruia marele artist i-a încredințat o mare parte dintre caietele aduse cu el din Italia, lucrările finale și cercetările din ultimii săi ani.

Apreciez această lucrare și pentru faptul că autorul a menționat cronologic fiecare lucrare a lui Leonardo și a explicat-o detaliu cu detaliu. E incredibil cât de interesant este traseul creațiilor lui Leonardo, și cât de curioasă și de perseverentă era această minte!

Autorul ne prezintă multe controverse cu privire la Leonardo și la misterele care înconjoară o mare parte din opera sa, incerta paternitate a unor lucrări (La bella principesa), precum și metodele sale avangardiste de redare. Portretul Ceciliei Gallerani cunoscut acum sub numele de Doamna cu hermina a fost atât de inovator, de viu și de încărcat emoțional, încât a contribuit la transformarea artei portretului, iar în tabloul cunoscut sub numele de La belle ferronniere, Leonardo a experimentat metoda sa tulburătoare de a crea o privire insistentă care pare să urmărească privitorul prin toată încăperea.

Aflăm povestea Omului vitruvian (1490-) inspirat de lucrarea lui Marcus Vitruvius Pollio, De architectura, publicată în secolul 1 BC, cunoscută azi sub numele de „Cele zece cărți de arhitectură” și suntem invitați să ne întrebăm dacă nu cumva Leonardo s-a schițat pe el însuși în acest celebru desen care întruchipează “un ideal al umanismului” (pag. 181) și care reprezintă o demonstrație a conceptului care combină matematica și arta și anume raportul de aur sau proporția divină.

Autorul ne descrie Monumentul calului, capodopera niciodată terminată a cărei machetă a fost folosită de către arcașii francezi drept țintă.  Aflăm, de asemenea, de la cine a primit Leonardo comanda de a realiza lucrarea Fecioara dintre stâncii (1485), care este povestea acestei lucrări și câte versiuni sunt de fapt. Descoperim umorul lui Leonardo acolo unde ne-am aștepta cel mai puțin: în procesul de crearea a celei mai fascinante picturi narative din istorie, Cina cea de taină, când, în urma șicanelor unui reprezentant al bisericii, Leonardo l-a amenințat că-i va reda lui Iuda chipul acestuia.

Leonardo a fost, printre altele și un maestru în ceea ce privește nefinalizarea proiectelor sale, iar sintagma perfecțiune neterminată îi este tipică. Totuși, lucrările sale, indiferent de stadiul lor de realizare, sunt complexe și încărcate de expresivitate.

După ce a părăsit Milano, a locuit șase ani la Florența, unde a început două dintre cele mai importante picturi ale sale, Mona Lisa și Fecioara și pruncul și Sfânta Ana,  o versiune a Ledei și lebăda (una dintre puținele picturi terminate) pierdută astăzi, precum și mai multe versiuni ale picturii Madona cu fusul.

Ca majoritatea artiștilor epocii, Leonardo nu și-a semnat operele, și, în plus, însemnările despre acestea sunt aproape inexistente, ceea ce sporește misterul în ceea ce privește autenticitatea unor lucrări.

Pe lista lucrărilor marelui artist a fost inclusă, în 2011, pictura cunoscută sub numele de Salvador Mundi (Salvatorul lumii).  Deși expertizele au demonstrat paternitatea lucrării, criticii de artă nu au reușit să explice de ce Leonardo nu și-a folosit cunoștințele despre optică în reprezentarea imaginilor din spatele sferei inversate și răsturnate, așa cum ar fi fost normal.

A fost fascinat de zbor și a demonstrat metodic, ca nimeni altul până la el, modul în care păsările stau în aer. A emis teorii despre curgerea apei și despre presiunea aerului pe care abia Newton, peste 200 de ani avea să le rafineze.  “Observă lumina. Închide ochii și privește-o din nou. Cea pe care o vezi nu a fost acolo la început și cea care a fost acolo nu mai există”, scria într-unul dintre caiete.

Observând plutirea păsărilor și analizând principiile fizice, Leonardo a decis, spre sfârșitul anilor 1480,  să construiască un mecanism cu aripi care să le permită oamenilor să zboare. A desenat mai multe variante de aparate asemănătoare unei păsări, pe care le-a numit ucello (pasăre), dar în ciuda ingeniozității lui, Leonardo nu a reușit să creeze o mașină zburătoare, cum de altfel nu a reușit nimeni în 500 de ani de după el.

Adept al ideii că pictura corpului uman trebuie să se bazeze strict de anatomie, Leonardo a studiat temeinic acest domeniu. Inițial s-a concentrat asupra craniilor, pe care le-a desenat cu o deosebită acuitate. A fost primul în istorie care a descris structura completă a danturii umane, realizând inclusiv o reprezentare aproape perfectă a rădăcinilor. S-a ocupat apoi de studiul proporțiilor corpului uman, măsurând fiecare parte a corpului și înregistrând ceea ce se petrece atunci când fiecare dintre aceste părți se mișcă. A adunat sute de date și și-a fixat cel mai măreț obiectiv la care putea ajunge mintea omenească: să cunoască măsura universală a omului (universale misura del huomo). Leonardo a schițat 240 de desene și a scris un text de cel puțin 13000 de cuvinte pentru ceea ce ar fi fost, dacă era publicat, cel mai mare triumf științific din istorie al său, ilustrând și descriind fiecare os, fiecare mușchi și organ important din corpul uman. Din cauză că nu și-a publicat descoperirile, toate acestea au avut un impact mult prea mic asupra istoriei științei. Dar asta nu i-a diminuant geniul.

Găsesc în lucrarea lui Isaacson una dintre cele mai mari contribuții ale lui Leonardo la arta războiului: o hartă a Imolei, “o lucrare care combină frumusețea și stilul inovativ artistic cu utilitatea militară” (pag. 368). Leonardo inventase o armă esențială a războiului:  hărțile precise, detaliate și ușor de citit. Dealtfel, a studiat și posibilitatea de a efectua lucrări hidrotehnice pentru devierea cursului râului Arno. Deși demersul de deviere a râului a eșuat, proiectul a reaprins interesul lui Leonardo de a crea un canal navigabil între Florența și Marea Mediterană. Din păcate conducătorii florentini nu au finanțat realizarea acestor planuri. Totuși, multe dintre lucrurile pe care și le-a imaginat pentru viitor au ajuns să se împlinească, chiar dacă uneori a durat câteva secole.

Printre proiectele pierdute ale lui Leonardo se află și imensa pictura murală, Bătălia de la Anghinari, din sala de consiliu a Florenței din Palazzo della Signoria (astăzi Palazzo Vechio). Desenele pregătitoare care s-au păstrat înfățișează diverse momente ale bătăliei, iar din notițele artistului aflăm detalii despre viziunea asupra momentului descris. Din păcate, pe 6 iunie 1505, când Leonardo se apropia de finalizarea lucrării, o furtună a provocat scurgeri masive pe pereți, iar pictura deja realizată a fost compromisă.  Însă un anumit moment descris de autor cu această ocazie mi-a atras atenția.  În acea vară, Leonardo a simțit în încăperea în care realiza pictura “prezența unui bărbat mai tânăr care privea peste umărul său, atât la propriu, cât și la figurat… în încăpere se afla steaua în ascensiune a lumii artistice din Florența, Michelangelo Buonarroti” (pag. 393). Din păcate, relația dintre cei doi artiști a fost marcată de rivalitate și de ură.

Cum arăta, de fapt, Leonardo este greu de spus, dar autorul prezintă absolut toate portretele atribuite sau bănuite a-i aparține lui Leonardo. În afara celor din tinerețe, o schiță desenată chiar de el, îl prezintă pe Leonardo la 60 de ani. Desenul înfățișează un bătrân cu un toiag, așezat pe o piatră, cu mâna stângă ridicată la cap ca și cum ar sta pe gânduri. Este greu de spus dacă el îmbătrânise prematur sau doar așa își închipuia că arată.  Între 1512 și 1518, Melzi a schițat în cretă roșie un portret al lui Leonardo care-l prezintă cu totul diferit. Deși trăsăturile par să fie destul de apropiate, Melzi a redat un Leonardo mai tânăr, plin de viață și abia ridat, cu chipul și privirea pătrunzătoare.  Destul de apropiat de imaginea lui Leonardo este și portretul lui Platon realizat de Rafael în tabloul Școala din Atena. După moartea artistului, chipul acestuia apare într-o serie de portrete (Portretul de la Uffizi, Portretul Lucan, Vasari) în care Leonardo poartă o tocă, unul dintre obiectele vestimentare cu care a fost asociat mult timp.  Însă cel mai glorios și mai faimos dintre toate portretele este un obsedant desen în cretă roșie, făcut de Leonardo însuși, cu hașurile sale cu mâna stângă, cunoscut drept Portretul de la Torino, după locul în care se află. Și acest portret a stârnit numeroase controverse, unii considerând că trăsăturile mult prea îmbătrânite l-ar putea reprezenta mai degrabă pe tatăl artistului sau chiar pe unchiul său, care au trăit aproape 80 de ani.

Pe când peregrina  între Milano și Roma, Leonardo a mai realizat trei lucrări: două picturi senzuale ale Sfântului Ioan Botezătorul și o pictură, acum pierdută, a unui înger al Bunei Vestiri. El le-a cărat cu el peste tot și le-a îmbunătățit din când în când, până la sfârșitul vieții.

O altă lucrare începută prin 1503,  purtată  cu el timp de 16 ani la Florența, La Milano, la Roma și în Franța și asupra căreia a intervenit adăugându-i tușe și straturi luminoase până în ultimele clipe de viață este celebra Mona Lisa. Ceea ce a început ca transpunerea pe un panou de lemn de plop a chipului  tinerei soții a lui Francesco del Gioconda, un  negustor de mătăsuri, s-a transformat în cea mai remarcabilă încercare de a reda complexitatea emoțiilor umane, devenită memorabilă prin misterele unui zâmbet subînțeles. Niciodată într-o pictură, mișcarea și emoția nu au fost atât de întrepătrunse.  Mona Lisa a devenit cea mai cunoscută pictură din lume și pentru că privitorii pot să simtă o legătură emoțională cu ea, iar ea pare vie, cel mai viu dintre toate portretele pictate vreodată.

Pe parcursul șederii la Bologna, Leonardo l-a întâlnit pe noul rege al Franței, Francisc I, care abia împlinise 21 de ani și care era fascinat de artistul italian. La scurt timp, Leonardo a acceptat invitația  regelui și odată cu venirea verii când peste Alpi încă nu căzuse prima zăpadă, a părăsit Roma pentru totdeauna, îndreptându-se spre țara unde-și va trăi ultimii ani din viață, Franța.

Regele Franței admira nu atât talentul creativ al artistului, cât intelectul său. Îl asculta ore în șir și nu se despărțea aproape niciodată de el. Francisc i-a dat o sarcină pe care cu siguranță artistul florentin a considerat-o ideală: proiectarea unui oraș nou și a unui palat regal în satul Romorantin situat la vreo 80 de kilometri de Amboise. A lucrat cu pasiune la acest proiect timp de doi ani, până în  anul în care a murit. După aceea, regele a renunțat la proiect și și-a construit noul castel la Chambord, pe Valea Loarei.

Autorul ne descrie cu multă precizie și ultimele clipe din viața lui Leonardo. Suferise un accident vascular cerebral în urma căruia îi fusese afectată partea dreaptă a corpului, iar în ultimele sale zile a desenat potopul și a creionat cu febrilitate ape dezlănțuite și furtuni. Pe ultima pagină scrisă, Leonardo a desenat patru triunghiuri încercând să descopere formula pentru a păstra neschimbată aria unui triunghi dreptunghic în timp ce modifica lungimea celor două catete ale sale (!!!). Și-a întrerupt scrisul cu un et cetera, urmat de o propoziție, consemnată cu același scris în oglindă, care explică de ce lasă creionul jos “Perche la minestra si fredda– Pentru că se răcește supa. Este ultimul scris de mâna lui Leonardo.  S-a stins din viață pe 2 mai 1519, la 67 de ani. Corpul a fost depus într-o biserică de lângă Chateau d’Amboise. Biserica a fost demolată, iar osemintele găsite au fost îngropate în capela Castelului Amboise.

Autorul argumentează încă o dată genialitatea lui Leonardo în capitolul 33.  A fost cu siguranță un geniu, o minte desăvârșită, care s-a diferențiat de toți ceilalți  datorită studiului, a  creativității și a imaginației nesfârșite, aproape neomenească. Prin observație și fantezie a văzut dincolo de vremea sa. S-a preocupat de atât de multe domenii și a căutat legătura între toate, ceea ce a i-a dat o înțelegere profundă a tiparelor care ne alcătuiesc existența. S-a lăsat purtat de curiozitate și a sacrificat rezultatele din dorința de perfecțiune, a făcut din știință o artă, iar arta a adus-o la desăvârșire. Spre finalul cărții, autorul ne invită să învățăm de la Leonardo, cel care și-a trăit viața după propriul principiu: Fii deschis la mister, „nu totul are nevoie de linii precise”( pag. 551).

La porțile Africii; Inima neagră a lumii

20190302_113836Îmi imaginez șederea mea în Kenia ca pe o clipă care trece cu parfumul ei de cimbru peste covorul verde cafeniu al junglei… “ (pag.11).

Categoric,  voi păși cu toate simțurile  dincolo de “porțile Africii”, în Kenya și Maroc,  în Tanzania, Zanzibar și Mozambic, sorbind din cocktailul de experiențe și metafore, nuanțe și descrieri contemplative strecurate cu inteligență și umor în cele două volume publicate la Editura Antim Ivireanul, în prima lună a acestui an: „La porțile Africii” și „Inima neagră a lumii”.

Imaginația mea aseamănă Africa – prin asocierile tribale, desigur – cu statornicia, lentoarea, simplitatea până la primitivism. Cu orice altceva decât stresul, găselniță a civilizației, care ne macină quarter by quarter.

Inspirat de câteva lecturi și filme despre continentul negru, autorul își urmează visurile și ne invită și pe noi să facem același lucru. Îmi propun și eu să bifez pe bucket list-ul meu câte ceva legat de Africa și să sper că mă voi regăsi în acel “câteodată, visul devine realitate” cu care își încheie îndemnul.

La porțile Africii

Primul popas: Mombasa, Kenya. Abundența fructelor exotice și culorile vii din îmbrăcămintea femeilor contrastează puternic cu privirile goale și lipsite de expresie de pe fețele pârjolite ancestral de soarele Africii. Atmosfera este încărcată de un haos care însă dă originalitate locului: insecte, aer înăbușit, păsări asurzitoare, vocea imamului de la cinci dimineața, grupuri de pietoni cu pielea neagră care “se mișcă după coregrafia junglei” printre șoferii cu care împart aceeași lipsă de entuziasm, politețea colonială și arșița mistuitoare.

Fort Jesus îmi reamintește de fortul lui Coetzee din “Așteptându-i pe barbari”, iar din scurta descriere regăsesc amprenta cruzimii omului alb. Apoi, autorul ne invită la o călătorie în timp “cu un mileniu în urmă, în istoria neagră a Africii”, într-un trib Massai. Ne ghidează în această lume încremenită oferind răspunsuri la toate întrebările pe care le-ar putea avea cititorii, iar maniera în care o face este absolut atractivă. Ce semnificații au ritualurile și ceremoniile, care sunt spaimele și semnele în care cred, cu ce-și tratează suferințele, cum își apără teritoriile și care este ierarhia în cadrul tribului…  Simt în fiecare frază uimirea, compasiunea, înțelegerea și respectul pentru o cultură care supraviețuiește ermetic, la limita imaginabilului. Și apoi sunt micile impasuri interculturale din care autorul iese grație carismei, prezenței de spirit și a umorului. Sunt redate câteva situații cu adevărat savuroase, care, povestite, îți aduc un zâmbet pe buze, dar cu siguranță că la momentul întâmplării, pe autor l-au trecut valuri de transpirație. Și nu de la dogoarea soarelui! Nu ți se întâmplă în fiecare zi să fii reținut la masă… ca fel principal.

Aventura kenyană continuă cu o plimbare prin junglă, acolo unde “totul se derulează după sloganul ucide ca să trăiești sau trăiește pentru a fi ucis.”(pag.44) și se încheie cu o reflecție amară despre soarta acestei țări: “Cum rămâne cu Kenya?” Kenya, atât de iubită odinioară de cuplul regal britanic… Kenya, unde prințesa Elisabeta a aflat că a devenit regină, în 1952… Kenya, țara al cărui fiu este și Obama…

După un set de fotografii care ilustrează imaginile descrise, urmează “Drumul spre Casablanca”. Odată cu numele acestui oraș, mintea mea recompune scena We’ll Always Have Paris din film și melodia lui Sam, As Time Goes By.

Tonul autorului se schimbă lăsând să se întrevadă ușoare urme de dezamăgire: “Nu o dată mi se întâmplă ca faima locurilor vizitate sa fie mult deasupra realității.”(pag. 69). Trăiește senzația că orașului îi lipsește ceva! Dar sunt sigură că orice muritor care a văzut filmul Casablanca are un anume fel de așteptări, greu de satisfăcut.

Inevitabil, privește Marocul comparativ.  Acesta nu are personalitatea Kenyei și nici decadența occidentală, dar aglutinează într-o manieră specifică tradiția islamică cu ispitele lumii moderne. În Casablanca, atmosfera este în general mai veselă și degajă prosperitate, iar conservatorismul vestimentar al bărbaților și cochetăria feminină animă străzile care au un aer de belle-epoque. “Toți suportă cu stoicism rigorile draconice ale islamului atunci când vine vorba de alimente, băuturi sau libertăți individuale. Însă, ca o minune venită în urma atâtor mătănii și renunțări, inima lui Alah se topește inexplicabil când vine vorba de numărul de neveste per bărbat – maximum trei, cu perspective de mărire a numărului dacă ai bani.” (pag.72) – umorul dă savoare fiecărei pagini… Umorul și scurtele incursiuni în istoria locurilor. Nu lipsesc nici referiri la gastronomia și obiceiurile culinare marocane, o listă must-see, recomandări de călătorie și cele mai bune locuri pentru divertisment și shopping.

Descoperă ingredientul lipsă – dragostea – acolo unde sentimentul a luat forma sacrificiului de sine: la Rick’s Café, celebrul local din filmul Casablanca. Și iarăși simt o schimbare de ton: accente calde de sensibilitate și de emoție se strecoară în povestire. Trebuie să fie copleșitor sentimentul că pentru o clipă faci parte dintr-o poveste tulburătoare… din ACEA poveste. “Da, sunt aici și simt mângâierea unei povești de dragoste ce răvășește planeta” (pag. 88). Și impresiile inițiale se transformă în recunoștință, în mulțumirea că a reușit să ajungă în această viață la “Casablanca sufletelor noastre”. Registrul se schimbă brusc, iar aventura marocană se încheie cu o vizită în Marrakes, un univers berber aromat și strident.

Încă cu gândul rămas la Rick’s Café, pășesc dincolo de porțile Africii și pătrund în Inima neagră a lumii, cea de-a doua carte primită de la autor.

Tanzania, țara minelor de diamant și a speranței de viață scăzute undeva la cincizeci de ani i se relevă mai întâi sub forma unei întâmplări mai degrabă ostile, detensionată de reacția și, din nou, de carisma autorului. Declară că nu este un colecționar de curiozități, dar, cum le întâlnește la tot pasul, alege să le împărtășească cu cititorii. Astfel am ocazia să descopăr cât de complexă e, în simplitatea ei, această parte a lumii.Mai întâi, au venit misionarii… noi aveam pământul, ei aveau biblia. Ne-au pus biblia în mână. Apoi, ne-au spus să închidem ochii și să ne rugăm. Când am deschis ochii, noi am rămas cu Biblia, iar ei au rămas cu pământul.” (pag. 37) – redă autorul una dintre istorisirile unui localnic.

Aflu povești de viață impresionante, atât de străine unui european, mă delectez cu istorii vechi, tribale sau cu practici cotidiene și mă pierd prin piețele pline de fructe și plante despre care acum aud prima dată. Aflu și aici despre vestimentație și despre mesajul transmis de ea, “gust” diverse feluri de mâncare obținute din combinații de alimente surprinzătoare, deserturi irezistibile și berea din banane, Mbege, provenită de la poalele Masivului Kilimanjaro.

Autorul se îndreaptă apoi, în ritmul unui dans tribal intens, spre Zanzibar (Orașul Negru), pe urmele doctorului Livingstone, marele explorator englez. Pe vaporul care îl duce spre Zanzibar – insula magiei, a piraților și a sultanilor – autorul își reamintește istorisirile lui Mark Twain despre odiseea exploratorilor acestei insule și articolele care umpleau paginile revistelor cu relatările lui Livingstone despre cum își beau șefii de trib nectarul din țeasta dușmanilor…

Amintirile vechi, niciodată uitate, despre negoțului de sclavi au lăsat și aici răni adânci: Mzungu! (Omul alb) este semnalul de alarmă pe care îl vezi licărind în ochii celor pe care îi întâlnești pentru prima dată pe continentul negru.” (pag.47).  Inevitabil, empatizez cu cei pe care îi întâlnește, iar greutățile lor mă întristează profund. Dar atunci când face referire la negoțul cu sclavi, groaza pe care trebuie să o fi simțit părinții despărțiți de copii, tinerii bătuți pentru a li se testa rezistența, femeile expuse spre evaluare… toate astea îmi provoacă o sfâșietoare repulsie față de ceea ce a putut face “omul alb” unor nații atât de inofensive. De unde atâta cruzime? Și de ce? Mă cuprinde și pe mine aceeași rușine pe care o simt probabil germanii când vine vorba despre ororile nazismului. În Stone Town (Orașul de piatră) autorul prezintă Memorialul sclavilor și Palatul lui Tippu-Tip, primul terorist și negustor de sclavi din Zanzibar. Sentimentul inițial al autorului, acela că Zanzibar ar putea fi un loc din O mie și una de  nopți, se risipește puțin câte puțin.

Dar Zanzibarul încă nu-și dezvăluise toate secretele: o abundență de fructe, ierburi aromatice, arbori seculari, plante, parfumuri, mirodenii dau cu adevărat impresia că te afli în lumea Șeherezadei. Și apoi sunt deliciile culinare tradiționale pe care autorul le prezintă sub forma unor rețete mistice.  Acestora li se adaugă și proximitatea locului în care a trăit cel care avea să devină fabulosul Freddie Mercury a cărui locuință este, din păcate, insuficient exploatată turistic.

Iar la final, după ce autorul se plimbă prin Pădurea de Mirodenii și toate simțurile își ating cotele de alertă, pleacă în Mozambic, “țara bushimanilor mărunți și ageri, pentru care rădăcinile aromate și pline de apă, semințele, legumele și fauna dau sens vieții ”.(pag. 111)

Mozambicanii sunt mult mai prietenoși și dispuși să discute cu “omul alb”. Din conversațiile redate, înțeleg semnificația unor practici tribale, mă conectez oarecum la modul lor de gândire și reușesc să le înțeleg dilema creată odată cu pătrunderea tot mai evidentă a civilizației. O parte din istoria și geografia țări poate fi descoperită printr-o simplă plimbare pe străzile din Maputo, capitala Mozambicului, iar despre credințele, legendele și superstițiile triburilor care populează regiunea povestesc cu încântare comercianții de suveniuri.

Atunci când apare huzurul, dispare imaginația” – aceasta pare să fie filosofia gastronomiei mozambicane pe care autorul o descoperă într-un irezistibil tur al restaurantelor. Totul se raportează la tradiție și la influențele tribale. Deși modernismul se face simt, intervenția statului este aproape inexistentă în interiorul triburilor unde cutumele dictează. Cartea se încheie cu o fascinantă povestire despre viața de familie dintr-un trib.

Remarc felul în care autorul ne implică în călătorie. Cititorul este un prieten care-l însoțește și căruia i se adresează direct. Notele de călătorie merg în detaliu, ca și cum ai da zoom pe o imagine, iar scurtele eseuri reflexive ating niveluri emoționante de profunzime. Ne invită să privim Africa, atât de complexă și de contrastantă, ca pe o consecință a mentalităților și a implicațiilor istorice, geografice, contextuale. Dincolo de monocromia cu care asociem inconștient Africa, descoperim infinite nuanțe, arome, senzații. Și totul e pus într-o cheie relaxantă, în care umorul ne însoțește ca o condiție a călătoriei.

 “Este încântător să vezi cât de diversă, sălbatică, dar și conformistă este Africa!” Este, într-adevăr!

Conversații cu Dumnezeu de Neale Donald Walsch

Fii lumină în întuneric și schimbă-l

2328932-3

A sosit clipa să am o discuție cu Dumnezeu, o discuție la finalul căreia îmi propun, precum autorul, să găsesc divinul din mine și să încerc să-l văd în toți ceilalți. O întâlnire pe care am amânat-o zece ani. Fix. De aceea mă întreb cine aș fi astăzi dacă n-ar fi existat acest ocoliș.

În comparație cu mine, autorul a recunoscut momentul și nu l-a lăsat să treacă. A început această conversație, pentru că da, este o discuție pe care Neale Donald Walsch pretinde că a purtat-o cu Dumnezeu pe parcursul a trei ani (fiecare volum începe în duminicile de Paște din 1992, 1993, 1994). Cu fiecare cuvânt citit îmi dau seama că nici nu-mi pasă dacă este un dialog real cu Dumnezeu sau este doar imaginația bogată a scriitorului. Fac abstracție și de apartenența culturală evidentă pe tot parcursul trilogiei, de citările din Shakespeare sau din Star Wars și de trimiterile comerciale de la final și sunt dispusă să citesc lucrarea exact așa cum ne invită autorul.

Bărbatul se simțea profund rușinat de propria viață, marcată de repetate greșeli, de nelegiuiri, de comportări rușinoase, de alegeri și hotărâri pe care sunt sigur că alții le consideră vătămătoare și de neiertat” (pag. 14). I-a scris atunci lui Dumnezeu o scrisoare furioasă, plină de întrebări și de condamnări. Înainte de a termina scrisoarea, mâna i-a rămas pe hârtie, ținută parcă de o forță invizibilă, și a început să se miște și să scrie cu febrilitate nu numai întrebările, dar și răspunsurile, ca la o dictare. Încerc să-mi imaginez momentul și-l asociez cu acel impuls pe care îl numim inspirație, în care rotițe pe care nu le bănuim încep să funcționeze cu atâta intensitate încât avem impresia că altcineva a pus stăpânire pe mintea și pe energia noastră.

Primul volum ne dă ocazia să aflăm răspunsuri, așa cum susține autorul că le-a recepționat, la toate marile noastre întrebări: de ce lasă Dumnezeu să se întâmple dezastre naturale, să se nască prunci cu deficiențe, de ce permite suferința, dacă există sau nu  Diavolul și Iadul, cum să ne urmăm sufletul, care este rolul dragostei și al vieții, ce putem face cu puterea gândului și cum să ne manipulăm mintea.

Walsch nu consideră dialogul lui cu Dumnezeu ca fiind unul personal, ci e convins că e un mod prin care Dumnezeu a ales să-și transmită mesajul către toți cei care doresc să-l afle. Cu toate acestea nu este un text religios. Dumnezeu nu este un personaj rigid, purtătorul vreunui set de condiționări, gata să pretindă mereu penitențe. E un Dumnezeu părintesc, prietenos, înțelegător, neobosit în a ne iubi. Legea lui este legea cauzei și a efectului. Dumnezeu este mai mult decât îți imaginezi. Dumnezeu este energia pe care tu o numești imaginație. Dumnezeu este ultima creație. Dumnezeu este primul gând. Și Dumnezeu este ultima experiență. Și Dumnezeu este totul între ele.

Aflu că Dumnezeu ni se adresează prin sentimente, gânduri, experiențe și cuvinte. În această ordine. Cuvintele sunt cel mai puțin eficiente deoarece nu sunt nimic altceva decât sunete rostite care înlocuiesc sentimente, gânduri, experiențe.” Descrie relația pe care Dumnezeu o are cu omul ca fiind asemănătoare cu cea pe care o are părintele cu copilul lui. “Să nu-ți pese foarte tare de ceea ce se întâmplă, dar să-ți pese foarte tare de rezultate – este cea care descrie cel mai bine dihotomia lui Dumnezeu. (pag. 29). Trebuie doar să nu ne proiectăm o imagine a lui Dumnezeu bazată pe experiența umană: el nu pedepsește și nici nu recompensează. Ne consideră pe fiecare părți din el, iar fiecare diviziune e o replică a lui în miniatură. Omul este egalul lui Dumnezeu. Așadar, dacă El este Creatorul, atunci și omul este creator. Asemănarea nu este însă una fizică, așa cum s-a interpretat textul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci se referă la esență: nu suntem făcuți din aceeași materie, suntem aceeași materie. Creatori fiind, noi generăm și binele și răul, și sănătatea și boala, și armonia și dezastrele, iar Dumnezeu observă ce producem, dar nu intervine peste voința noastră. Dumnezeu ar dori ca fiecare  persoană să se pună pe ea însăși  pe primul loc. Un fel de anarhie spirituală – marea promisiune a lui Dumnezeu.

Ne dezvăluie că lumea e condusă doar de două emoții, dragostea și frica, iar fiecare acțiune și gând se bazează pe una dintre acestea. Totul se simplifică! Fiecare acțiune este văzută ca experimentarea a ceea ce știm deja, pentru că menirea oamenilor nu este aceea de a se lăsa prinși în propria lor dramă sau de a descoperi viața, ci de a o crea: Caută, deci, nu să descoperi cine ești, caută să-ți dai seama cine vrei tu să fi.” (pag.36). Nu poți crea fără să experimentezi, iar un lucru nu poate exista fără opusul lui. Aceasta este condiția evoluției sufletului. O explicație interesantă pentru dualitatea bine-rău care ne guvernează.

Ca mulți alții, constat că am experimentat deja Iadul, cel care, așa cum este prezentat în carte, reprezintă trăirea consecințelor unei alegeri sau a unei decizii, este vina, frica, regretul. Cu siguranță am trăit… trăiesc ceea ce înseamnă a fi mai puțin decât pot fi”. Există însă și un proces al vindecării, acela prin care accepți totul și apoi alegi schimbarea.

Acordă un spațiu generos discuțiilor despre relații: “Scopul unei relații nu este de a avea o altă persoană care să te desăvârșească, ci de a avea pe cineva cu care să împărtășești desăvârșirea ta” (pag. 150). Nu sunt trecute cu vederea nici celelalte tipuri de relații pe care le avem cu sentimentele, cu Universul, cu bolile, cu banii… iar concluzia este că dacă vrem să schimbăm ceva în ceea ce ne privește, atunci trebuie să începem prin a ne schimba modul de a gândi, pentru că Universul nu este altceva decât un copiator care produce nenumărate copii ale gândurilor noastre. Cum să facem asta? Ei bine, și la această întrebare găsim aici răspunsul.

Ne vorbește mult despre suflet, despre cât de complexă, multidimensională și multisenzorială este această cea mai prețioasă parte a noastră. Pune atâta dragoste în acest cuvânt, încât te face să lași cartea pentru o clipă și să-ți privești propriul suflet.

Cel de-al doilea volum aprofundează relația omului cu Dumnezeu și iluzia separării de El. Ne vorbește despre timp ca despre o construcție strict mentală, despre relativitatea lui, despre sentimentul de deja-vu și despre călătoria în timp. Dialogul se apropie de filosofie atunci când abordează probleme precum conștiența de grup, cea care a generat experiența Hitler și conștiența divină, cea care a creat experiența Christică – părțile opuse ale aceluiași spectru. Apoi discuțiile se îndreaptă către explicarea Universului a cărui existență se desfășoară între “o inspirație și o expirație a lui Dumnezeu”.

Dumnezeu descrie femeia așa cum n-a făcut-o nimeni altcineva: după ce i-ai rănit pe alții suficient pentru ca să încetezi să te mai comporți într-un anumit fel, adică să înlocuiești agresivitatea cu rațiunea, disprețul cu compasiunea, cel-care-câștigă-întotdeauna cu nimeni-nu-pierde atunci, poți să devii femeie.” ( pag. 94). Insistă asupra egalității dintre bărbați și femei și spune că el consideră că toți, femei și bărbați, suntem preoți. Și desigur, dacă este despre femeie, este și despre Legea Atracției. Ne justifică  alegerile de neînțeles ca fiind greșeli în favoarea dragostei și ne îndeamnă ca, în momentele de impas, să ne întrebăm: “Ce ar face dragostea acum?”

Sunt pasaje interesante care conțin observații despre educație și despre ceea ce ar trebui să ofere aceasta: înțelepciunea. Nu sunt ocolite nici subiectele legate de problemele globale ale omenirii, de politică și de economie. Ne ghidează spre introspecție și spre a ne găsi propriul echilibru între Lumea Exterioară și Pacea Interioară, folosindu-ne de capacitatea noastră de relaționare, de uitare și de conștiență. Ne invită la analiza motivelor pentru care suntem dispuși să ajutăm, la limita de unde se termină compasiunea și de unde începe dorința de a-i face pe ceilalți dependenți de noi.

La finalul volumului, discuțiile se îndreaptă spre religie, o abordare pe care o vom găsi cel puțin surprinzătoare, dacă ne imaginăm că vine din partea lui Dumnezeu. Autorul încheie cu o mărturisire despre felul în care i s-a schimbat viața de când a început acest dialog.

În cel de-al treilea volum revenim la o conversație mai aplicată. Se deschide cu o discuție despre vinovăție: Sentimentul de vinovăție te face ostaticul lui cine nu ești” (pag. 17) și repetă că vinovăția și frica sunt singurii dușmani ai omului. Numește cele cinci emoții naturale – durerea, mânia, dorința de a fi ca celălalt, frica și dragostea – și descrie procesul de reprimare prin care acestea se transformă în emoții nenaturale: depresie cronică, furie, invidie, panică și posesivitate.

Autorul începe noi conversații despre Diavol și despre cum a fost acesta inventat. Ne vorbește despre mântuire și despre ce se întâmplă cu noi după ce ne încheiem existența; dacă există vreo parte din noi care continuă să trăiască și ce face sufletul odată eliberat de spațiu și de parametrul timpului. Fiecare cuvânt e o demonstrație de bunătate și iertare: Vă iert greșelile. Pe toate. Vă iert pasiunile prost investite. Pe toate. Vă iert noțiunile eronate, înțelegerile rătăcite, acțiunile care fac rău, deciziile egoiste. Pe toate. E posibil ca alții să nu vă ierte, dar Eu vă iert. E posibil ca alții să nu vă absolve de vină, dar Eu vă absolv. E posibil ca alții să nu vă lase să uitați, să nu vă permită să mergeți mai departe, să deveniți ceva nou, dar Eu o fac. Deoarece Eu știu că voi nu sunteți ceea ce ați fost, ci sunteți și veți fi întotdeauna ceea ce sunteți acum.(p. 102) Cum așa? Fără penitențe ori confesiuni umilitoare? Cred că oricine citește asta simte un sentiment incredibil de eliberare.

Neale Walsch notează răspunsuri la întrebările sale despre percepția extrasenzorială și intuiție, despre păcat și experiența Purgatoriului, despre moarte și reîncarnare, despre aură și despre unde sunt localizate mintea și sufletul în corpul nostru. Afirmațiile despre societățile evoluate și viața extraterestră ar putea părea ușor exagerate, dar nu mai mult decât celelalte idei expuse în carte. E interesant și ce se spune aici despre modul în care a apărut viața pe planeta noastră, despre Păcatul Originar și despre misiunea lui Iisus pe pământ. Ne vorbește despre ce se întâmplă cu sufletul în timpul somnului și de ce nu ne amintim decât frânturi din vise. Revine și subliniază importanța sufletului: “sufletul se revoltă întotdeauna împotriva îngrădirilor” – de aceea avem războaie, revolte sociale, despărțiri.

Ne vorbește despre căsătorie și despre angajamentele pe termen lung. Ne spune și cât de nerealiste sunt jurămintele, atâta timp cât noi nu știm niciodată ce urmează. Pe deasupra ținerea unei promisiuni, atunci când datele inițiale s-au schimbat, înseamnă să te trădezi pe tine însuți, adică “cea mai înaltă formă de trădare”. Cum spuneam, Dumnezeul lui Walsch ne absolvă de toate.

Unele dintre cele mai frumoase pasaje de la finalul trilogiei îi sunt dedicate imaginației… cea care creează întreaga realitate a fiecăruia.

Dacă aș alege un paragraf ca o concluzie a cărții, acesta ar fi unul dintre mesaje: “Forma vieții tale, oamenii, locurile și evenimentele din ea, toate au fost create în mod perfect de către creatorul perfect al perfecțiunii însăși: tu. Și Eu…în tine, ca tine și prin tine. (vol. 3, pag. 34)

O carte care te face să te simți bine de la prima până la ultima pagină. Îți dă peste cap felul de a gândi, fără să te dezechilibreze și fără să-ți răstoarne valorile. Te scoate din gândirea parohială și îți transmite optimism. E o terapie pentru cei descurajați, o confirmare pentru spiritele evoluate și un pansament pentru cei cu conștiința încărcată.

 

%d blogeri au apreciat: